Giveaway

FITO IPHONE 14

Hajde n’Pasion e fito iPhone, e pse jo edhe zbritjen e shfryt’zon!

FITUESIT E SHPËRBLIMEVE

 • FITUESE E iPhone 14
  Zylfije Jashari 

 • FITUESET E GIFT CARD NË VLERË PREJ 50€ NGA UNI COSMETICS
  Arta Sejdiu 

 • FITUESET E OMBREVE TË FLOKËVE
  Fatlinda Hajredini
  Arlinda Tahiri
  Florentina Krajkova
  Armelinda Gashi
  Besarta Bajraj
 • FITUESIT E SHATIRAVE TË FLOKËVE
  Fiona Çela
  Kaltrina Sherifi
  Samile Buqaj
  Eranda Hashani
  Luar Zeneli

 • FITUESET E BALAYAGE TË FLOKËVE
  Bahrije Bilalli
  Diana Gashi
  Kaltrinë Krasniqi
  Vlera Pllana
  Florida Kostanica

 • FITUESET E NGJYROSJEVE TË FLOKËVE
  Dafina Dreshaj
  Vjollca Rexhepi
  Diellza Berbati
  Emine Dedushi

 

FITO IPHONE 14

Hajde n’Pasion e fito iPhone, e pse jo edhe zbritjen e shfryt’zon!

ZBRITJE NË SHUMË SHËRBIME + LOJË SHPËRBLYESE:

 • Prerje - 3.99€
 • Ngjyrosje - 11.99€
 • Grim + qerpikë - 9.99€
 • Shatir + fenirim - 34.99€
 • Dredha me figaro - 9.99€
 • Ombre + fenirim - 34.99€
 • Mbjellje natyrale të thonjve - 7.99€
 • Balayage + prerje + fenirim - 39.99€
 • Trajtim për riparim të flokëve + fenirim - 9.99€

  Fito iPhone 14 apo njërin nga 20 shpërblimet e tjera që dhuron Passion!

  SHPËRBLIMET:

  • 1 x iPhone 14
  • 1 x Gift Card 50€ nga UNI Cosmetics
  • 5 x Ombre të flokëve
  • 5 x Shatira
  • 5 x Balayage
  • 4 x Ngjyrosje

   KUSHTET DHE RREGULLAT E LOJËS SHPËRBLYESE

   Ju lutem lexoni me kujdes kushtet dhe rregullat e lojës shpërblyese sepse ju duhet të pajtoheni me to, në mënyrë që të merrni pjesë në lojën shpërblyese të organizuar nga Passion.

   Për çdo shërbim që e shfrytëzoni në cilendo pikë të Passion ju përket një kupon. Sa më shumë shërbime, aq më shumë kupona dhe gjasat për të fituar janë më të mëdha.

    

   Për t’u bërë pjesë e lojës shpërblyese, ju duhet të:

   • Të kryeni një shërbim në Passion dhe ta plotësoni kuponin e lojës shpërblyese.

   • Follow/Like rrjetet tona sociale:

   Passion - Facebook

   Bepassionstudios - Instagram

   bepassion.studios - TikTok

   • Like postimin

   • Tag 3 shoqe/shokë

   Të përgjithshme:

   • Të gjithë personat fizik me adresë banimi në Republikën e Kosovës kanë të drejtë të marrin pjesë në lojën tonë shpërblyese.
   • Një fitues do të shpërblehet me vetëm një çmim.
   • Loja shpërblyese “Hajde n’Pasion e fito iPhone 14” do të zgjasë deri më 20.02.2023, në orën 20:00.
   • Numri i shpërblimeve është i kufizuar dhe në asnjë rast nuk do të ndahen më shumë shpërblime se numri i paraparë me këto kushte dhe rregulla.
   • Fituesi do të kontaktohet për tërheqje të shpërblimit përmes të dhënave të tij, që i ka plotësuar në kuponin e lojës shpërblyese dhe nëse brenda 10 ditëve nga dita e përfundimit të lojës shpërblyese fituesi nuk paraqitet, ai humb të drejtën e shpërblimit.
   • Organizatori rezervon të drejtën të diskualifikojë pjesëmarrësit të cilët nuk respektojnë rregullat ose të cilët përmes mashtrimit ose çfarëdo mënyre tjetër të palejuar kanë marrë pjesë në lojën tonë shpërblyese.
   • Gjatë dorëzim/pranimit të shpërblimit fituesi duhet të nënshkruaj një vërtetim me të cilin e pranon shpërblimin e fituar, në të kundërtën nuk ka të drejtë të pranojë shpërblimin. Gjithashtu, para dorëzimit të shpërblimit, mund të kërkohet nga fituesi të nënshkruaj një vërtetim që na lejon të përdorim pa kompensim: emrin dhe mbiemrin, fotografitë dhe video incizimet të cilat janë realizuar gjatë dorëzim/pranimit të shpërblimit, vetëm me qëllim të promovimit të lojës shpërblyese.
   • Në lojë shpërblyese nuk kanë të drejtë të marrin pjesë stafi i Passion, agjensitë e marketingut të angazhuara nga organizatori në promovimin e lojës shpërblyese, si dhe anëtarët e ngushtë të familjes së tyre (bashkëshortët, fëmijët, prindërit dhe vëllezërit e motrat e tyre nëse jetojnë me ta në bashkësi).
   • Nëse fituesi i shpërblimit është një person i mitur ose i është hequr zotësia e veprimit, shpërblimin do ta pranoj përfaqësuesi ligjor pas nënshkrimit të deklaratës me të cilën organizatori lirohet nga çfarëdo përgjegjësie që mund të lind në lidhje me dhënien e shpërblimit, si dhe të dëmshpërblimit ose kërkesës së çfarëdo lloj natyre që lidhet me këtë. Cilësia e përfaqësuesit vërtetohet me dokumentacion të vlefshëm origjinal. Organizatori rezervon të drejtën për të kryer kontrollim të fakteve të mësipërme sipas gjykimit të tij.
   • Përzgjedhja e fituesve do të bëhet ‘Live’ në rrjetet sociale (Instagram & Facebook) , më datë 23.02.2023, në orën 12:00. Lista e fituesëve do të publikohet në web-faqen tonë www.bepassion.com dhe në rrjetet sociale që manaxhohen nga Passion.

   Ju falenderojmë për besimin dhe ju urojmë fat!